A A A A A
Efežanima 2
15
Židovski je zakon imao mnogo pravila i odredbi, ali Krist ga je poništio da bi od dviju skupina ljudi stvorio u sebi jedan novi narod i tako uspostavio mir.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

15
ukinuo je u svome tijelu neprijateljstvo, Zakon zapovijedi s odredbama, da u sebi od dva stvori jednog novog čovjeka, uspostavljajući mir;
Hrvatska Biblija (BKJ) 2011

15
dokinuvši zakon zapovijedi s odredbama, da iz dvoga načini u sebi jednoga novog čovjeka. On pribavi mir,
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

15
Učinio je nevaljanim cijeli sustav židovskih zakona da uspostavi mir, stvarajući u sebi od Židova i pogana jednoga, novog čovjeka.
Hrvatska Biblija (CNT) 2000

15
Zakon zapovijedi s propisima obeskrijepi da u sebi, uspostavljajući mir, od dvojice sazda jednoga novog čovjeka
Hrvatska Biblija 1941