A A A A A
Efežanima 2
10
Mi smo Božje djelo, stvoreni u Kristu Isusu da činimo dobra djela, koja je Bog unaprijed pripremio da ih činimo kroz život.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

10
Jer njegovo smo vješto djelo, stvoreni u Kristu Isusu za dobra djela, koja je Bog unaprijed pripremio da u njima hodimo.
Hrvatska Biblija (BKJ) 2011

10
Mi smo njegovo djelo, stvoreni u Kristu Isusu za dobra djela koja Bog unaprijed pripravi da u njima živimo.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

10
Jer mi smo Božja stvorenja, stvoreni u Kristu Isusu da živimo čineći dobra djela koja je on za nas unaprijed pripremio.
Hrvatska Biblija (CNT) 2000

10
Njegovo smo djelo, stvoreni u Kristu Isusu za dobra djela, koja Bog unaprijed pripravi da u njima živimo.
Hrvatska Biblija 1941