A A A A A
Luki 7
1
Nakon što je narodu rekao sve to, uputio se u Kafarnaum.
2
Tamo je živio neki časnik čiji je sluga bio jako bolestan, na pragu smrti, a časniku je bio vrlo drag.
3
Kad je časnik čuo za Isusa, poslao je židovske starješine da ga zamole da dođe i spasi život njegovom slugi.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

1
I kad je dovršio sve te svoje besjede pred narodom koji je slušao, ušao je u Kapernaum,
2
A nekom satniku bio je bolestan sluga koji mu je bio drag, gotovo je umirao.
3
Kad je čuo za Isusa, poslao mu je židovske starješine zaklinjajući ga da dođe i ozdravi mu slugu.
Hrvatska Biblija (BKJ) 2011

1
Pošto je završio sve govore pred narodom, pođe u Kafarnaum.
2
Ondje je u nekoga satnika ležao na umoru sluga koji mu je bio mio.
3
Kad je čuo za Isusa, dade ga po židovskim starješinama zamoliti da dođe i ozdravi njegova slugu.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

1
Kad je završio s govorom pred ljudima, Isus ode u Kafarnaum.
2
Ondje je nekom stotniku bio nasmrt bolestan sluga kojega je veoma cijenio,.
3
Kad je stotnik čuo za Isusa, pošalje k njemu židovske starješine s molbom da mu dođe iscijeliti slugu.
Hrvatska Biblija (CNT) 2000

1
Pošto dovrši sve te svoje besjede narodu, uđe u Kafarnaum.
2
Nekomu satniku bijaše bolestan sluga, samo što ne izdahnu, a bijaše mu veoma drag.
3
Kad je satnik čuo za Isusa, posla k njemu starješine židovske moleći ga da dođe i ozdravi mu slugu.
Hrvatska Biblija 1941