A A A A A
Luki 7
8
Jer, kao što sam i sâm podređen drugima, tako i ja imam vojnike pod sobom. Jednome kažem: ‘Idi!’ i on ode, a drugome: ‘Dođi!’ i on dođe. I svojem slugi kažem: ‘Učini to!’ i on posluša.«
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

8
Jer i ja sam čovjek podređen vlasti; imam pod sobom vojnike pa jednomu kažem: ‘Idi!’ i on ode; a drugomu: ‘Dođi!’ i on dođe; i svojemu sluzi: ‘Učini to!’ i on to učini.”
Hrvatska Biblija (BKJ) 2011

8
I ja, iako sam podložnik, reknem nekome od vojnika što su pod mojim zapovjedništvom: Idi! i ide; a drugome: Dođi! i dođe; i svome sluzi: Učini to! i učini.”\
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

8
Jer i ja moram slušati svoje nadređene. A podređenom vojniku kažem: ‘Idi!’ i on ode, te drugome: ‘Dođi!’ i dođe; a sluzi kažem: ‘Učini to!’ i on učini.”
Hrvatska Biblija (CNT) 2000

8
Ta i ja, premda sam vlasti podređen, imam pod sobom vojnike pa reknem jednomu: 'Idi' - i ode, drugomu: 'Dođi' - i dođe, a sluzi svomu: 'Učini to' - i učini."
Hrvatska Biblija 1941