A A A A A
Luki 7
7
Zato i nisam došao pred tebe, ali reci riječ i moj će sluga ozdraviti.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

7
Zato se nisam smatrao dostojnim doći k tebi; nego reci riječ i moj će sluga ozdraviti!
Hrvatska Biblija (BKJ) 2011

7
Zato i nisam smatrao sebe dostojnim da dođem k tebi. Reci samo riječ i ozdravit će moj sluga.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

7
Nisam dostojan ni da dođem k tebi, nego samo reci da moj sluga ozdravi i on će ozdraviti!
Hrvatska Biblija (CNT) 2000

7
Zato se i ne smatrah dostojnim doći k tebi. Nego - reci riječ da ozdravi sluga moj.
Hrvatska Biblija 1941