A A A A A
Luki 7
5
jer voli naš narod i sagradio nam je sinagogu.«
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

5
“Jer ljubi naš narod; on nam je i sinagogu sagradio.”
Hrvatska Biblija (BKJ) 2011

5
jer voli naš narod i sagradio nam je sinagogu.”
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

5
jer voli naš narod. Čak nam je i sinagogu izgradio.”
Hrvatska Biblija (CNT) 2000

5
jer voli naš narod, i sinagogu nam je sagradio."
Hrvatska Biblija 1941