A A A A A
Luki 7
48
Onda je rekao ženi: »Grijesi su ti oprošteni.«
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

48
A njoj je rekao: “Oprošteni su ti grijesi!”
Hrvatska Biblija (BKJ) 2011

48
Tada reče njoj: “Tvoji grijesi su ti oprošteni.”
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

48
Zatim reče ženi: “Grijesi su ti oprošteni!”
Hrvatska Biblija (CNT) 2000

48
A ženi reče: "Oprošteni su ti grijesi."
Hrvatska Biblija 1941