A A A A A
Luki 7
41
»Nekom su vjerovniku dugovala dvojica; jedan mu je dugovao petsto srebrnjaka, a drugi pedeset.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

41
Neki je vjerovnik imao dvojicu dužnika. Jedan mu je dugovao pet stotina dinara, a drugi pedeset.
Hrvatska Biblija (BKJ) 2011

41
Reče: “Neki vjerovnik imao je dva dužnika. Jedan mu je bio dužan pet stotina denara, drugi pedeset.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

41
“Neki je vjerovnik imao dvojicu dužnika. Jedan mu je dugovao petsto, a drugi pedeset srebrnjaka.
Hrvatska Biblija (CNT) 2000

41
"Neki vjerovnik imao dva dužnika. Jedan mu dugovaše pet stotina denara, drugi pedeset.
Hrvatska Biblija 1941