A A A A A
Luki 7
37
U tom je gradu živjela neka žena koja je bila javna grešnica. Kad je doznala da Isus jede u farizejevoj kući, došla je i donijela alabastrenu posudu s mirisnim uljem.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

37
I gle, neka žena iz grada koja je bila grešnica, kad je doznala da je Isus za stolom u farizejevoj kući, donijela je pomast u alabastrenoj posudi,
Hrvatska Biblija (BKJ) 2011

37
U tom gradu živjela je žena grješnica. Kad dozna da je Isus za stolom u farizejevoj kući, donese alabastrenu posudicu s pomasti.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

37
Uto dođe neka žena koja je bila javna grešnica. Doznala je da je Isus u gradu pa je donijela alabasternu posudu mirisne pomasti.
Hrvatska Biblija (CNT) 2000

37
Kad eto neke žene koja bijaše grešnica u gradu. Dozna da je Isus za stolom u farizejevoj kući pa ponese alabastrenu posudicu pomasti
Hrvatska Biblija 1941