A A A A A
Luki 7
36
Neki je farizej pozvao Isusa k sebi na objed. Isus je otišao u farizejevu kuću i smjestio se za stol.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

36
A jedan ga je od farizeja zamolio da bi s njime jeo. I ušao je u farizejevu kuću i sjeo za stol.
Hrvatska Biblija (BKJ) 2011

36
Neki ga farizej zamoli da objeduje kod njega. Pođe u farizejevu kuću i sjede za stol.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

36
Neki farizej pozove Isusa k sebi na objed te Isus dođe i zauzme mjesto za stolom.
Hrvatska Biblija (CNT) 2000

36
Neki farizej pozva Isusa da bi blagovao s njime. On uđe u kuću farizejevu i priđe stolu.
Hrvatska Biblija 1941