A A A A A
Luki 7
33
Jer, Ivan Krstitelj došao je i nije jeo kruha niti je pio vina, a vi govorite: ‘U njemu je zli duh.’
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

33
Jer je došao Ivan Krstitelj; niti jede kruha niti pije vina, a vi govorite: ‘Ima đavla!’
Hrvatska Biblija (BKJ) 2011

33
Ivan Krstitelj je došao; on nije jeo kruha i nije pio vina. Tada ste rekli: Od đavla je opsjednut.\
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

33
Jer, došao je Ivan Krstitelj. Nije kruha jeo ni vina pio, a vi kažete: ‘Ima zloduha.’
Hrvatska Biblija (CNT) 2000

33
Doista, došao je Ivan Krstitelj. Nije kruha jeo ni vina pio, a velite: 'Ðavla ima!'
Hrvatska Biblija 1941