A A A A A
Luki 7
31
»S čime ću usporediti ljude ovog vremena? Kakvi su oni?
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

31
A Gospodin je rekao: “S kime ću onda usporediti ljude ovoga naraštaja? I kome su nalik?
Hrvatska Biblija (BKJ) 2011

31
”S kim da usporedim ljude ovoga roda? Na koga su nalik?
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

31
“S kime dakle da usporedim ovaj naraštaj? Kome li su slični?
Hrvatska Biblija (CNT) 2000

31
"S kime dakle da prispodobim ljude ovog naraštaja? Komu su nalik?
Hrvatska Biblija 1941