A A A A A
Luki 7
30
No farizeji i učitelji Zakona odbacili su plan koji je Bog imao za njih tako što su odbili da ih Ivan krsti.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

30
A farizeji i zakonoznanci odbacili su naum Božji za njih jer nisu htjeli da ih on krsti.
Hrvatska Biblija (BKJ) 2011

30
A farizeji i pismoznanci odbaciše Božji naum i ne dadoše se od njega krstiti.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

30
Farizeji i zakonoznanci, naprotiv, ne dopuste da ih Ivan krsti te tako onemoguće Božju nakanu za njih.
Hrvatska Biblija (CNT) 2000

30
Naprotiv, farizeji i zakonoznanci ometoše što je Bog s njima naumio jer ne htjedoše da ih Ivan krsti.
Hrvatska Biblija 1941