A A A A A
Luki 7
26
Pa što ste onda išli vidjeti? Proroka? Da, kažem vam, i više od proroka.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

26
Nego što ste izašli vidjeti? Proroka? Da, kažem vam, i više nego proroka!
Hrvatska Biblija (BKJ) 2011

26
Što ste izašli? Da vidite proroka? Da, kažem vam, još više nego proroka.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

26
Ili ste išli vidjeti proroka? Da, on je i više od proroka.
Hrvatska Biblija (CNT) 2000

26
Ili što ste izašli vidjeti? Proroka? Uistinu, kažem vam, i više nego proroka!
Hrvatska Biblija 1941