A A A A A
Luki 7
2
Tamo je živio neki časnik čiji je sluga bio jako bolestan, na pragu smrti, a časniku je bio vrlo drag.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

2
A nekom satniku bio je bolestan sluga koji mu je bio drag, gotovo je umirao.
Hrvatska Biblija (BKJ) 2011

2
Ondje je u nekoga satnika ležao na umoru sluga koji mu je bio mio.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

2
Ondje je nekom stotniku bio nasmrt bolestan sluga kojega je veoma cijenio,.
Hrvatska Biblija (CNT) 2000

2
Nekomu satniku bijaše bolestan sluga, samo što ne izdahnu, a bijaše mu veoma drag.
Hrvatska Biblija 1941