A A A A A
Luki 7
18
Ivanovi su učenici sve to ispričali Ivanu.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

18
A o svemu tome Ivanu su javili njegovi učenici.
Hrvatska Biblija (BKJ) 2011

18
Za sve to javiše Ivanu njegovi učenici.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

18
Učenici Ivana Krstitelja javili su Ivanu o Isusovim djelima. Ivan pozove dvojicu svojih učenika
Hrvatska Biblija (CNT) 2000

18
Sve to dojaviše Ivanu njegovi učenici. On dozva dvojicu svojih učenika
Hrvatska Biblija 1941