A A A A A
Luki 7
15
I mrtvac je ustao i progovorio, a Isus ga je predao njegovoj majci.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

15
I mrtvac je sjeo i počeo govoriti, a on ga je predao njegovoj majci.
Hrvatska Biblija (BKJ) 2011

15
Tada se uspravi mrtvac i stade govoriti. I dade ga njegovoj majci.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

15
Mrtvi mladić ustane i progovori, a Isus ga dade majci.
Hrvatska Biblija (CNT) 2000

15
I mrtvac se podiže i progovori, a on ga dade njegovoj majci.
Hrvatska Biblija 1941