A A A A A
Luki 7
13
Kad ju je Gospodin ugledao, sažalio se nad njom i rekao joj: »Nemoj plakati!«
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

13
A kad ju je Gospodin opazio, sažalio se nad njom te joj rekao: “Ne plači!”
Hrvatska Biblija (BKJ) 2011

13
Kad je vidje Gospodin, sažali se nad njom i reče joj: “Ne plači!”
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

13
Kad ju je Gospodin opazio, sažali se nad njom te joj reče: “Ne plači!”
Hrvatska Biblija (CNT) 2000

13
Kad je Gospodin ugleda, sažali mu se nad njom i reče joj: "Ne plači!"
Hrvatska Biblija 1941