A A A A A
Luki 7
11
Isus je zatim otišao u grad koji se zvao Nain. Slijedili su ga učenici i mnoštvo ljudi.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

11
I dogodilo se sutradan da je on pošao u grad zvani Nain, a s njim su išli mnogi njegovi učenici i mnogo naroda.
Hrvatska Biblija (BKJ) 2011

11
Potom otiđe u grad po imenu Nain. S njim su išli njegovi učenici i mnogobrojan narod.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

11
Nakon toga Isus ode u gradić zvan Nain. Pratili su ga učenici i silno mnoštvo ljudi.
Hrvatska Biblija (CNT) 2000

11
Nakon toga uputi se Isus u grad zvani Nain. Pratili ga njegovi učenici i silan svijet.
Hrvatska Biblija 1941