A A A A A
Luki 7
10
A kad su se oni što ih je časnik poslao vratili, našli su slugu zdravog.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

10
A kad su se oni što su bili poslani vratili kući, našli su da je ozdravio sluga koji je bio bolestan.
Hrvatska Biblija (BKJ) 2011

10
Kad se poslani vratiše kući, nađoše zdrava slugu koji je bio bolestan.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

10
Kad su se stotnikovi prijatelji vratili kući, našli su slugu posve zdrava.
Hrvatska Biblija (CNT) 2000

10
Kad se oni koji su bili poslani vratiše kući, nađoše slugu zdrava.
Hrvatska Biblija 1941