A A A A A
Luki 7
1
Nakon što je narodu rekao sve to, uputio se u Kafarnaum.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

1
I kad je dovršio sve te svoje besjede pred narodom koji je slušao, ušao je u Kapernaum,
Hrvatska Biblija (BKJ) 2011

1
Pošto je završio sve govore pred narodom, pođe u Kafarnaum.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

1
Kad je završio s govorom pred ljudima, Isus ode u Kafarnaum.
Hrvatska Biblija (CNT) 2000

1
Pošto dovrši sve te svoje besjede narodu, uđe u Kafarnaum.
Hrvatska Biblija 1941