A A A A A
Mateju 17
6
Kad su to čuli Isusovi učenici, toliko su se uplašili da su pali licem na zemlju.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

6
A kad su učenici to čuli, pali su na svoje lice i jako se uplašili.
Hrvatska Biblija (BKJ) 2011

6
Kad učenici to čuše, padoše ničice vrlo uplašeni.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

6
Silno prestrašeni, učenici popadaju licem prema zemlji.
Hrvatska Biblija (CNT) 2000

6
Čuvši glas, učenici padoše licem na zemlju i silno se prestrašiše.
Hrvatska Biblija 1941