A A A A A
Mateju 17
26
»Od tuđe«, odgovorio je Petar. Tada mu je Isus rekao: »Znači, njihova su djeca oslobođena plaćanja.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

26
Petar mu je odgovorio: “Od tuđe.” Isus mu je rekao: “Prema tome, djeca su oslobođena.”
Hrvatska Biblija (BKJ) 2011

26
On odgovori: “Od podanika.” Tada mu reče Isus: “Dakle, sinovi su slobodni.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

26
Kad on odgovori: “Od tuđih”, Isus mu reče: “Sinovi su, dakle, oslobođeni.
Hrvatska Biblija (CNT) 2000

26
Kad on odgovori: "Od tuđih!", reče mu Isus: "Sinovi su, dakle, oslobođeni.
Hrvatska Biblija 1941