A A A A A
Mateju 17
24
Kad su Isus i učenici došli u Kafarnaum, Petru su pristupili ubirači hramskoga poreza i upitali ga: »Zar vaš učitelj ne plaća porez za Hram?«
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

24
A kad su došli u Kapernaum, pristupili su Petru oni koji ubiru porez i upitali: “Plaća li vaš učitelj porez?”
Hrvatska Biblija (BKJ) 2011

24
Kad dođoše u Kafarnaum, pristupiše k Petru skupljači hramskoga poreza i zapitaše: “Zar vaš učitelj ne plaća hramskoga poreza?”
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

24
Kad su stigli u Kafarnaum, pristupe Petru ubirači hramskoga poreza i upitaju ga: “Zar vaš učitelj ne plaća porez?”
Hrvatska Biblija (CNT) 2000

24
Kad stigoše u Kafarnaum, pristupe Petru oni što ubiru dvodrahme pa mu rekoše: "Učitelj vaš ne plaća dvodrahme?"
Hrvatska Biblija 1941