A A A A A
Mateju 17
19
Tada su učenici prišli Isusu i upitali ga nasamo: »Zašto mi nismo mogli istjerati zlog duha?«
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

19
Tada su učenici prišli Isusu nasamo i upitali: ”Zašto ga mi nismo mogli istjerati?”
Hrvatska Biblija (BKJ) 2011

19
Tada pristupiše učenici k Isusu i upitaše ga nasamo: “Zašto ga mi ne mogosmo izagnati?”
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

19
Zatim učenici nasamo upitaju Isusa: “Zašto mi nismo mogli istjerati tog zloduha?”
Hrvatska Biblija (CNT) 2000

19
Tada učenici pristupiše nasamo k Isusu i rekoše: "Zašto ga mi ne mogosmo izagnati?"
Hrvatska Biblija 1941