A A A A A
Mateju 17
18
Zatim je naredio zlom duhu da izađe iz dječaka. A dječak je istoga trena ozdravio.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

18
I zaprijetio je Isus đavlu te je izašao iz njega, i dječak je ozdravio od toga časa.
Hrvatska Biblija (BKJ) 2011

18
Isus zapovjedi zlome duhu, i on izađe iz njega tako da je ozdravio od toga časa.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

18
Tada zaprijeti zloduhu te on iziđe iz dječaka koji istog časa ozdravi.
Hrvatska Biblija (CNT) 2000

18
I zaprijeti Isus zloduhu te on iziđe iz njega. I ozdravi dječak toga časa.
Hrvatska Biblija 1941