A A A A A
Mateju 17
13
Tada su njegovi učenici shvatili da im je govorio o Ivanu Krstitelju.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

13
Tada su učenici razumjeli da im je govorio o Ivanu Krstitelju.
Hrvatska Biblija (BKJ) 2011

13
Tada razumješe učenici da je on mislio na Ivana Krstitelja.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

13
Učenici tada shvate da im je to govorio o Ivanu Krstitelju.
Hrvatska Biblija (CNT) 2000

13
Tada razumješe učenici da im to reče o Ivanu Krstitelju.
Hrvatska Biblija 1941