A A A A A
Mateju 17
1
Šest dana kasnije Isus je sa sobom poveo Petra, Jakova i Jakovljevog brata Ivana te ih doveo na planinu. Ondje su bili potpuno sami.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

1
Nakon šest dana Isus je uzeo Petra, Jakova i njegova brata Ivana te ih poveo na visoku goru, nasamo.
Hrvatska Biblija (BKJ) 2011

1
Nakon šest dana uze Isus sa sobom Petra i Jakova, i njegova brata Ivana, i povede ih nasamo na visoku goru.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

1
Nakon šest dana povede Isus sa sobom Petra, Jakova i njegova brata Ivana visoko u goru, u osamu.
Hrvatska Biblija (CNT) 2000

1
Nakon šest dana uze Isus sa sobom Petra, Jakova i Ivana, brata njegova, te ih povede na goru visoku, u osamu,
Hrvatska Biblija 1941