A A A A A
Izreka 28
4
Oni koji ostavljaju zakon, hvale opake, a oni koji se drže zakona, protive im se.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

4
Koji preziru zakon, hvale bezbožnika; a koji drže zakon, gnjeve se na njega. \
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

4
Koji zapuštaju Zakon, veličaju opake, a koji se drže Zakona, protive im se.
Hrvatska Biblija 1941