A A A A A
Izreka 28
14
Blago čovjeku koji je uvijek na oprezu, a tvrdoglavac stalno upada u nevolju.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

14
Blago čovjeku koji je svagda na oprezu; a tko učini tvrdim svoje srce, upast će u nesreću. \
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

14
Blago čovjeku uvijek bojaznu, jer čovjek okorjela srca zapada u nesreću.
Hrvatska Biblija 1941