A A A A A
Izreka 18
1
Oni koji se odvajaju, paze da sebi ugode, ljute se kad im drugi daju savjete.
2
Budala ne želi ništa praktično naučiti, već samo svoje mišljenje izreći.
3
Tko čini zlo, bit će omražen. Tko postupa nečasno, bit će osramoćen.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

1
Tko se želi rastaviti, pronađe kakvu izliku; svim sredstvima dovodi do svađe. \
2
Luđaku nije mila razboritost, nego samo objavljivanje njegovih misli.
3
Gdje uđe bezbožnost, ondje se smjesti i sramota, i prezir dođe sa sramotom.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

1
Vlastitoj požudi popušta onaj tko zastranjuje, i svađa se usprkos svakom razboru.
2
Bezumnomu nije mio razum; stalo mu je dati srcu oduška.
3
Kad dolazi opačina, dolazi i prezir i bruka sa sramotom.
Hrvatska Biblija 1941