A A A A A
Izreka 18
9
Tko je nemaran na poslu, brat je onome koji uništava.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

9
I tko je u poslu nemaran, brat je onome koji ruši.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

9
Tko je nemaran u svom poslu, brat je onomu koji rasipa.
Hrvatska Biblija 1941