A A A A A
Izreka 18
3
Tko čini zlo, bit će omražen. Tko postupa nečasno, bit će osramoćen.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

3
Gdje uđe bezbožnost, ondje se smjesti i sramota, i prezir dođe sa sramotom.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

3
Kad dolazi opačina, dolazi i prezir i bruka sa sramotom.
Hrvatska Biblija 1941