A A A A A
Izreka 18
10
BOŽJE ime je kao čvrsta kula kojoj pravednici trče i sigurnost nalaze.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

10
Ime je Gospodnje tvrda kula; pravednik uteče u nju i sakriven je. \
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

10
Tvrda je kula ime Jahvino: njemu se pravednik utječe i nalazi utočišta.
Hrvatska Biblija 1941