A A A A A
Izreka 10
1
Ovo su Salomonove izreke: Mudar sin veseli oca, a glup sin žalosti majku.
2
Nepošten dobitak nije na korist, a poštenje izbavlja od smrti.
3
BOG ne dopušta da pravedni gladuju, dok apetite zlih neće zadovoljiti.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

1
Mudar je sin radost svojemu ocu, a lud je sin žalost svojoj majci.
2
Nepravedno stečeno blago ne donosi koristi, a pravednost izbavlja od smrti.
3
Ne da Gospodin da trpe glad pravednici, a pohlepu bezbožnika odbija.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

1
Mudar sin veseli oca, a lud je sin žalost majci svojoj.
2
Ne koristi krivo stečeno blago, dok pravednost izbavlja od smrti.
3
Ne dopušta Jahve da gladuje duša pravednika, ali odbija pohlepu opakih.
Hrvatska Biblija 1941