A A A A A
Izreka 10
30
Pravedni nikada neće biti uklonjeni, a zli neće ostati u obećanoj zemlji.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

30
Pravednik se ne će nikada pokolebati, a bezbožnici ne će ostati u zemlji.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

30
Pravednik se neće nikad pokolebati, a opakih će nestati s lica zemlje.
Hrvatska Biblija 1941