A A A A A
Izreka 10
28
Ostvaruje se nada pravednih, a propada nada zlih.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

28
Nada se pravednikova pretvara u radost, a nadanje se bezbožnika razbija.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

28
Pravedničko je ufanje puno radosti, a opakima je nada uprazno.
Hrvatska Biblija 1941