A A A A A
Izreka 10
27
Strahopoštovanje prema BOGU produžuje život čovjeku, a zlima se život skraćuje.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

27
Strah Gospodnji produljuje dane života, a bezbožnicima se godine skraćuju.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

27
Strah Gospodnji umnaža dane, a opakima se prekraćuju godine.
Hrvatska Biblija 1941