A A A A A
Izreka 10
22
BOŽJI blagoslov donosi bogatstvo i ne prati ga nikakva muka .
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

22
Božji blagoslov obogaćuje, vlastita muka tu ništa ne pomaže.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

22
Gospodnji blagoslov obogaćuje i ne prati ga nikakva muka.
Hrvatska Biblija 1941