A A A A A
Izreka 10
16
Pravedni stvaraju za život, a zli stvaraju samo grijeh.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

16
Pravednikovi prihodi služe za život, a bezbožnikov dobitak za grijeh.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

16
Pravednik prirađuje za život, a opaki prirađuje za grijeh.
Hrvatska Biblija 1941