A A A A A
Izreka 10
1
Ovo su Salomonove izreke: Mudar sin veseli oca, a glup sin žalosti majku.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

1
Mudar je sin radost svojemu ocu, a lud je sin žalost svojoj majci.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

1
Mudar sin veseli oca, a lud je sin žalost majci svojoj.
Hrvatska Biblija 1941