A A A A A
Izlaska 7
1
BOG je rekao Mojsiju: »Evo, učinio sam da budeš faraonu poput Boga, a tvoj brat Aron bit će ti prorok.
2
Govorit ćeš sve što ti zapovijedam, a tvoj će brat Aron faraonu reći da pusti Izraelce iz svoje zemlje.
3
No faraonu ću otvrdnuti srce i, premda ću činiti brojna znamenja i čuda po Egiptu,
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

1
A Gospodin reče Mojsiju: “Evo, učinit ću da budeš prema faraonu moćan kao Bog. A tvoj brat Aron bit će tvoj govornik.
2
Njemu kaži sve što ti naložim! Tvoj brat Aron neka onda predloži faraonu da pusti sinove Izrćlove iz svoje zemlje.
3
Ja ću ipak otvrdnuti srce faraonu i tako učiniti u egipatskoj zemlji mnoge znake i čudesa.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

1
Mojsiju je Jahve odgovorio: "Vidi! Faraonu ću te nametnuti kao božanstvo; tvoj brat Aron bit će tvoj prorok.
2
Ti kazuj sve što ti naređujem, a tvoj brat Aron neka faraonu ponovi da pusti Izraelce te odu iz njegove zemlje.
3
Ja ću učiniti da otvrdne srce faraonu i umnožit ću znakove i čudesa u zemlji egipatskoj.
Hrvatska Biblija 1941