A A A A A
Izlaska 7
9
»Kad vam faraon kaže: ‘Pružite mi dokaz, kroz neko čudo’, ti reci Aronu: ‘Uzmi svoj štap i baci ga pred faraona’, i štap će se pretvoriti u zmiju.«
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

9
”Ako vas faraon pozove da ipak učinite kakvo čudo, onda reci Aronu: Uzmi svoj štap i baci ga pred faraona! I postat će tad zmija.”
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

9
"Kad faraon zatraži od vas da izvedete kakvo znamenje, ti reci Aronu da uzme svoj štap i baci ga pred faraona, a štap će se pretvoriti u zmiju."
Hrvatska Biblija 1941