A A A A A
Izlaska 7
8
BOG je rekao Mojsiju i Aronu:
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

8
I reče Gospodin Mojsiju i Aronu:
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

8
Još doda Jahve Mojsiju i Aronu:
Hrvatska Biblija 1941