A A A A A
Izlaska 7
7
U vrijeme kad su govorili s faraonom, Mojsije je imao osamdeset, a Aron osamdeset i tri godine.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

7
Mojsiju je bilo osamdeset godina, a Aronu osamdeset i tri godine kad su pregovarali s faraonom.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

7
Mojsiju je bilo osamdeset, a Aronu osamdeset i tri godine kad su faraonu postavili svoje zahtjeve.
Hrvatska Biblija 1941