A A A A A
Izlaska 7
21
Ribe u Nilu uginule su i rijeka se toliko usmrdjela da Egipćani nisu mogli piti vodu iz nje. I bilo je krvi po cijelome Egiptu.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

21
Ribe u Nilu poginuše, i Nil zasmrdi, tako da Egipćani nisu više mogli piti vode iz Nila. Posvuda je u egipatskoj zemlji bila krv.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

21
Ribe u Rijeci pocrkaše; Rijeka se usmrdje, tako da Egipćani nisu mogli piti vodu iz Rijeke; krv bijaše po svoj zemlji egipatskoj.
Hrvatska Biblija 1941