A A A A A
Izlaska 7
18
Ribe će u Nilu uginuti i rijeka će se usmrditi pa Egipćani neće moći piti vodu iz nje.«’«
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

18
Ribe će u Nilu poginuti, Nil će zasmrdjeti, i gadit će se Egipćanima piti vodu iz Nila.”
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

18
Ribe će u Rijeci pocrkati; Rijeka će se usmrdjeti, i grstit će se Egipćanima piti vodu iz Rijeke.'"
Hrvatska Biblija 1941