A A A A A
Izlaska 7
1
BOG je rekao Mojsiju: »Evo, učinio sam da budeš faraonu poput Boga, a tvoj brat Aron bit će ti prorok.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

1
A Gospodin reče Mojsiju: “Evo, učinit ću da budeš prema faraonu moćan kao Bog. A tvoj brat Aron bit će tvoj govornik.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

1
Mojsiju je Jahve odgovorio: "Vidi! Faraonu ću te nametnuti kao božanstvo; tvoj brat Aron bit će tvoj prorok.
Hrvatska Biblija 1941