A A A A A
Izlaska 5
4
Nato im je egipatski kralj rekao: »Mojsije i Arone, zašto odvlačite narod od rada? Vratite se na posao!«
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

4
Ali im egipatski kralj odvrati: “Mojsije i Arone, zašto odvraćate narod od njegova rada? Idite za svojim poslom!”
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

4
Nato im odvrati egipatski kralj: "Mojsije i Arone, zašto odvraćate svijet od njegovih dužnosti? Idite na svoj posao.
Hrvatska Biblija 1941