A A A A A
Izlaska 5
20
Odlazeći od faraona, naišli su na Mojsija i Arona, koji su ih čekali.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

20
Kad otiđoše od faraona, sretoše Mojsija i Arona, koji su ih čekali.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

20
Otišavši od faraona, naiđu na Mojsija i Arona, koji su ih čekali.
Hrvatska Biblija 1941